Bennex

FAQ

Čeština pro tisk

Stroje: Canon iR1600/2000, Canon iR1610/2010 netisknou správně českou diakritiku z PC

je třeba nastavit správně tiskový ovladač: Start =>Nastavení =>Tiskárny a faxy =>Canon iR1600 PCL 5e =>Tiskárna = >Vlastnosti =>Upřesnit =>Výchozí vlastnosti =>Quality =>Text/Table =>Detail => Graphic =>Raster =>Misc =>Print Text as Graphic =>OK =>OK

Stroj netiskne

Stroje: Canon iR1600/2000, Canon iR1610/2010 netisknou po odeslání souboru na tiskárnu

zkontrolujte, zda v tiskové frontě nezůstává stát nějaká tisková úloha => vymazat všechny stojící úlohy (Start->Nastavení->Tiskárny a faxy->Canon iRXXXX PCL 5e) nezablokovala některá tisková úloha tiskový ovladač a ten se přepnul do offline => přepnout do online (Start->Nastavení->Tiskárny a faxy->Canon iRXXXX PCL 5e->Tiskárna->Používat tiskárnu offline) restartovat PC, reinstalovat tiskový ovladač, příp. instalovat vyšší verzi (http://www.canon-europa.com)

Zachycení papíru

Zkontrolujte, prosím, zda formát papíru odpovídá nastavenému formátu papíru na nějž ukazuje šipka posuvného voliče v zásobníku papíru. Pakliže nikoli, nastavte šipku voliče tak aby odpovídala správnému formátu vloženého papíru.

Zkontrolujte, prosím, ještě, zda byl správně nastaven formát papíru při ukládání do multipodavače (boční vstup).


    Copyright © 2011 Bennex created by presne.cz